Privacy Policy

Privacy Statement

Benaiah respecteert de privacy van de bezoekers van zijn site.

Benaiah verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden gedeeld. Door het contactformulier in te vullen en te versturen of op een andere manier per e-mail te benaderen, geef je logischerwijs toestemming om jouw persoonlijke gegevens op te slaan en/of contact op te nemen. Voor dit doel worden de door jou gedeelde gegevens gebruikt. Op deze site ingevulde gegevens kunnen eventueel worden gebruikt voor marktonderzoek en/of statistische doeleinden.

Benaiah verzekert bezoekers met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR) en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met benaiah.nl zijn verbonden.

Benaiah behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Word je zenuwachtig van het achterlaten van gegevens op deze site, dan zou ik dit afraden te doen, of check dit privacy beleid later nog eens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van jouw bezoekinformatie door Google (d.w.z. je gebruik van de website met inbegrip van jouw IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Hiervoor verwijs ik je naar de algemene voorwaarden van Google Inc.

Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website CMS afkomstig van WordPress.org en ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet eveneens aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Hiervoor verwijs ik je naar de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wel kan het dan zijn dat je misschien niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Disclaimer

Benaiah stelt als auteur informatie beschikbaar op deze website, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op benaiah.nl. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Benaiah heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s, blogs en beeldmateriaal).

Niets van de op de website van Benaiah aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd op digitale wijze of in hard copy. Citaten dienen voorzien te zijn van bronvermelding. Niets van deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, Benaiah.